Universitat Rovira i Virgili

Formació sobre les rúbriques de comunicació

|Alt imatge columna esquerra|

La comunitat universitària de la URV pot participar en aquestes activitats formatives relacionades amb les rúbriques de comunicació oral i escrita, organitzades pel Servei Lingüístic i de Publicacions: