Universitat Rovira i Virgili

Riquesa

1. Feu servir un lèxic variat i genuí.

2. Limiteu al màxim la repetició de mots i els tics lingüístics (, ah, , etc.), especialment si no són correctes (bueno, pues, etc.).

3. Articuleu les idees amb un repertori d'estructures sintàctiques variades i complexes.

4. Utilitzeu un llenguatge respectuós i igualitari.