Universitat Rovira i Virgili

Cohesió

1. Escolliu els mecanismes de cohesió més adients per organitzar les parts del discurs.

2. Feu que els mecanismes de cohesió siguin variats.