Universitat Rovira i Virgili

Claredat

1. Produïu un discurs clar i concís, que eviti les confusions i els continguts superflus.

2. Adeqüeu el contingut segons el coneixement de l'audiència sobre el tema i feu que sigui comprensible per a tothom.

3. Procureu que quedin clares les idees clau del discurs.

4. Eviteu els anacoluts.