Universitat Rovira i Virgili

Comunicació eficaç

|Alt imatge columna esquerra|

Voleu millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l'àmbit acadèmic i professional? El recurs interniversitari Argumenta us hi pot ajudar: