Universitat Rovira i Virgili

Cursos d'estiu

Nivell Curs Hores Preu Modalitat Campus Període Dies Horari Matrícula
-

Curs de preparació per al B2 First

60 206,39 CN
327,77 URV
385,84 No URV
presencial Catalunya 3-26 juliol diari 10-12 h

22-27 juny
(online)

PREUS:

EXEMPCIONS: Les persones que gaudeixin d'alguna exempció de matrícula (família nombrosa general o especial, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i fills dependents, i víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills -vegeu el punt 6 de la Normativa de matrícula) hauran d'acreditar-la documentalment. Aquestes exempcions només tenen lloc en la primera matrícula. Si es repeteix el curs, ni que sigui en una altra modalitat d'aprenentatge, no s'apliquen les exempcions.

MATRÍCULA: Es fa en línia de les 9.00 h del primer dia de matrícula a les 23.59 h de l'últim.

CERTIFICAT: Certificat d'aprofitament per a qui hagi assistit al 80% de les classes.