Universitat Rovira i Virgili

Qui es pot examinar?

|Alt imatge columna esquerra|

Alumnes del Servei Lingüístic i de Publicacions

Els alumnes actuals del Servei Lingüístic i de Publicacions tenen dret a una convocatòria d'examen del nivell del curs en què s'han matriculat.

Exalumnes del Servei Lingüístic i de Publicacions

Els alumnes del Servei Lingüístic i de Publicacions que han suspès l'examen o no s’hi han presentat tenen dret a presentar-se a l'examen del nivell del curs en què es van matricular en alguna convocatòria del curs vinent. Per fer-ho cal que abonin les taxes d'exàmens corresponents: 51 € els membres de la URV (PDI, PAS o estudiants) o 76,50 € els qui no són membres de la URV (no hi ha límit en el nombre de convocatòries a què es pot accedir). Els exàmens es fan el segon dissabte de febrer i de juny.

Per inscriure's a aquestes convocatòries cal sol·licitar-ho a la Secretaria del Servei Lingüístic i de Publicacions a través del correu infosl(ELIMINAR)@urv.cat. El termini per fer aquesta petició és entre 40 i 25 dies abans de la prova.