Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La coordinació d'adjectius

L'adjectiu concorda en gènere i nombre amb el nom que acompanya. Si acompanya més d'un nom, i aquests noms són de gènere diferent, escrivim l'adjectiu en masculí plural:

En aquesta mena de proves el rigor i la precisió són bàsics.
Són un curs i unes jornades especialitzats.
 

Si l'adjectiu acompanya tres noms o més, i només n'hi ha un de masculí, procurarem que vagi l'últim, perquè quedi més a prop de l'adjectiu que hi concorda:

La direcció, l'organització i el seguiment del curs han estat molt bons.