Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Inici de paràgraf

En les resolucions i altres tipus de documents, algunes fórmules (atès que, visto que, whereas...) s'escriuen amb majúscula inicial per marcar l'inici de paràgraf, malgrat que no encapçalen oracions completes:

Atès el que disposa l'acord del Consell de Govern [...]
Visto que la Normativa  académica de grado [...]
Whereas the regulations are applicable to all members of the university community [...]


Un cas semblant és el de la majúscula d'inici de carta o ofici, després de coma en català i anglès i de dos punts en castellà:

Benvolguda senyora,
Us escric per [...]
    
Dear Sir,     
I am writing with reference to [...]

Distinguido señor:
Me dirijo a usted para comunicarle [...]