Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El femení en professions, càrrecs i titulacions

Sempre que es pugui fer seguint les normes ortogràfiques de la llengua catalana escrivim, quan escau, la forma femenina en els noms de professions, càrrecs, titulacions i assimilables:

La vicedegana ja ha arribat.
És catedràtica d'història de la llengua anglesa.
La Marta és química.
L'Anna és tècnica de planificació lingüística.
Encara no conec la nova gerent.
És la presidenta de la comissió.
Va ser una bona ministra.
És consellera de Benestar Social.
Ha telefonat la cap del Servei de Recursos Humans.
Va fer de filòloga durant quinze anys.
Aquesta estudiant serà una bona advocada.


Quan els noms femenins van acompanyats d'adjectius, també n'escrivim la forma femenina (sempre que gramaticalment sigui possible), ja que els adjectius concorden en gènere amb el nom que acompanyen. (Fem excepció amb ajudant.)

una associada mèdica
una tècnica especialitzada en gestió ambiental
una professora ajudant