Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La repetició de noms per indicar autenticitat

Quan repetim un nom amb la voluntat d'intensificar o d'especificar la propietat d'autèntic, escrivim les dues ocurrències del nom separades per un espai en blanc:

El professor professor és el que no concep la seva vida sense la docència.
El pagès pagès no abandona mai la terra.