Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

tanmateix

És una conjunció adversativa, no pas copulativa, és a dir, equival a no obstant això o a de tota manera. Se li sol donar incorrectament el sentit d'així mateix, quan vol dir precisament el contrari:

Els informes no són favorables; tanmateix, hem d'esperar a la votació per tenir-ho per definitiu.


*La informació sobre aquesta convocatòria ja ha arribat al Departament. Tanmateix, teniu a la vostra disposició un exemplar de [...]

La informació sobre aquesta convocatòria ja ha arribat al Departament. Així mateix, teniu a la vostra disposició un exemplar de [...]

La informació sobre aquesta convocatòria ja ha arribat al Departament. També teniu a la vostra disposició un exemplar de [...]
 


*no obstant