Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

targeta / *targetó / tarja

Cal evitar l'ús de tarja en el sentit de targeta. Una targeta és un full petit de cartolina (o plàstic) de forma rectangular que du impreses les dades d'una persona; n'hi ha de diferents mides, i el que en castellà s'anomena *tarjetón, en català és una targeta gran.

D'altra banda, una tarja és una placa rectangular o ovalada on hi ha escrit un nom o una indicació, o bé una obertura rectangular damunt d'una porta o una finestra.