Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*solapar

La forma correcta és encavalcar o superposar.