Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

romandre

L'elevat grau de formalitat d'aquest verb el fa inadequat per als textos administratius, àmbit en el qual és preferible utilitzar formes com restar, continuar o quedar-se. D'altra banda, cal tenir en compte que aquests verbs impliquen permanència i no simplement estat:

La universitat ha de romandre fidel als ideals amb els quals fou concebuda.


*La sala d'estudis romandrà tancada per reformes fins al 20 de gener.

La sala d'estudis estarà tancada per reformes fins al 20 de gener.
 


restar