Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

restar

Cal tenir en compte que aquest verb implica permanència i no simplement estat:

Les negociacions resten aturades des de Setmana Santa.


*El càrrec de vicedegà resta a disposició del Deganat.

El càrrec de vicedegà està/passa a disposició del Deganat.
 


romandre