Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*procedir

Aquest verb se sol usar en dos contextos en llenguatge juridicoadministratiu. Sol, *procedir és incorrecte i s'ha de substituir per ser procedent, convenir o escaure:

*La vicerectora opina que la meitat de les reivindicacions no procedeixen.

La vicerectora opina que la meitat de les reivindicacions no són procedents.


Acompanyant un altre verb o un nom constitueix el que s'anomena un verb buit i estilísticament és preferible substituir-lo per un verb que aporti el significat:

*En un primer pas es procedirà a la dotació [...]

En un primer pas es dotarà [...]


*Els assistents van procedir a efectuar un brindis per la directora electa.

Els assistents van brindar per la directora electa.