Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

precisar

Aquest verb vol dir 'fer una precisió' o 'indicar amb precisió', però no pas 'necessitar':

La Sra. Agulló precisa que on diu "se sotmetrà a votació" ha de dir "es podrà sotmetre a votació".

El nou marcador precisa amb molta cura la posada en marxa automàtica.


*L'Arxiu de Folklore precisa un parell de becaris per a tasques de catalogació.

L'Arxiu de Folklore necessita un parell de becaris per a tasques de catalogació.


*Es precisen dos becaris més a l'Arxiu de Folklore.

Fan falta dos becaris més a l'Arxiu de Folklore.
 


necessitar

ser precís