Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*obrant

És un castellanisme que cal substituir per que consta, que figura, en poder de, etc.:

*Segons la informació obrant en aquesta Secretaria, [...]

Segons la informació de què disposem en aquesta Secretaria, [...]