Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*no obstant

Aquesta conjunció sempre ha de dur expressat el terme que obsta. Quan no s'especifica, s'hi posa el pronom això, davant o darrere indistintament:

No obstant la pressió de l'opinió pública, les reformes no començaran fins a l'abril.


*No obstant, el projecte definitiu s'aprovarà al març.

Això no obstant, el projecte definitiu s'aprovarà al març.

No obstant això, el projecte definitiu s'aprovarà al març.