Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

mitja/mitjana

Cal no barrejar aquestes dues paraules. En llenguatge administratiu se sol confondre mitja com a partitiu (el femení de mig: mig examen, a mitja setmana, mitja plantilla) i mitjana com a adjectiu (allò que és al mig d'una gradació: nota mitjana, edat mitjana, punt mitjà, tècnic mitjà, terme mitjà, mitjana edat, etc.).

Així mateix, cal tenir en compte que la mitjana també és, en una sèrie, el resultat de dividir la suma dels termes pel nombre de termes i, en obres públiques, el separador dels dos sentits de circulació en una via interurbana. En canvi, el substantiu mediana designa, en estadística, la dada central d'una sèrie.