Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*merma, mermar

Les formes catalanes són minva i minvar. També es poden fer servir els sinònims disminució i disminuir.