Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

mediana

Aquest substantiu designa, en estadística, la dada central d'una sèrie. En la resta de casos, la forma correcta és mitjana.
 


mitja/mitjana