Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*mailing

En llenguatge administratiu cal substituir aquest anglicisme per les formes tramesa o enviament, o bé per publitramesa quan es tracta d'una tramesa de publicitat.