Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

línia / lineal, alinear

Cal recordar que l'única paraula de la família que s'escriu amb i és línia; la resta són cultismes que conserven la e llatina.