Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

fullet

És la forma correcta per referir-se a un document imprès de poques pàgines que constitueix una unitat bibliogràfica. Segons els casos, en poden ser sinònims opuscle, díptic, tríptic, desplegable, llibret, etc.

La grafia follet correspon a un tipus de personatge màgic del bosc i no té res a veure amb el llenguatge administratiu. Tampoc no hem d'emprar, en aquest cas, fulletó, que és cada una de les parts en què s'edita una obra literària.