Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*forani/ània

La forma correcta d'aquest adjectiu és forà/ana.