Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

fax

És la forma escurçada de telefax, poc usada, i designa alhora el sistema de transmissió, l'aparell transmissor i el document transmès.

Com totes les paraules agudes acabades en vocal + x, fa el plural en -os: faxos. Les formes *faxar o *faxejar no són normatives i cal recórrer a les perífrasis enviar un fax o passar un fax.