Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

enllaç

Aquesta és la forma normativa de l'anglicisme *link. Per referir-se a l'acció, cal fer servir enllaçar o la perífrasi fer un enllaç.