Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*en el successiu

És un castellanisme que cal substituir per a partir d'ara, en endavant o d'ara endavant.
 


*d'ara en endavant