Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*en el seu dia

És un castellanisme que cal substituir per la data concreta o bé eliminar-lo:

*En el seu dia, es va emetre un informe tècnic en què [...]

El 14 d'abril es va emetre un informe tècnic en què [...]


*Aquesta qüestió ja havia estat debatuda i resolta en el seu dia.

Aquesta qüestió ja havia estat debatuda i resolta.