Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*despreciar

És un castellanisme que s'ha de substituir, segons el context en què es trobi, per menysprear ('tenir per menys') o negligir ('no tenir en compte'):

*Els professors ajudants s'han sentit despreciats en més d'una ocasió.

Els professors ajudants s'han sentit menyspreats en més d'una ocasió.


*Es tracta d'una suma gens despreciable.

Es tracta d'una suma gens menyspreable.


*A fi de ser sintètics hem despreciat les dades menys rellevants.

A fi de ser sintètics hem negligit les dades menys rellevants.