Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

degut a

Com a conjunció causal és un castellanisme que cal substituir per a causa de, gràcies a, per culpa de, etc. En canvi, és correcte com a participi del verb deure i com a tal té quatre terminacions: degut, deguda, deguts, degudes. En aquest cas, sol anar darrere del verb ser:

El premi que ha rebut l'equip és degut a la seva constància en la recerca.

Hem observat alguns errors en l'automatrícula deguts a la manca d'informació.


*El divendres 16 no hi haurà servei de fotocòpies degut a la revisió anual dels aparells.

El divendres 16 no hi haurà servei de fotocòpies per la revisió anual dels aparells.