Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*de quant en quant, de tant en quant

La forma correcta és de tant en tant.