Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

connex/a, connexió, connectar

S'escriuen amb doble ena. A més, cal recordar que les formes *connexe i *connexionar no són normatives.