Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

conforme

És un adjectiu però no pas una conjunció equivalent a a mesura que:

Tots tres representants dels estudiants van estar conformes amb la iniciativa.


*Conforme els cursos de matí vagin quedant plens, els anirem desdoblant.

A mesura que els cursos de matí vagin quedant plens, els anirem desdoblant.
 


mesura/mida

*a mida que