Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

compte

Cal recordar la grafia d'aquest substantiu, que és masculí, per la qual cosa els adjectius que l'acompanyin també ho han de ser:

*Hi deu haver un error en el número de la conta bancària que ens heu facilitat.

Hi deu haver un error en el número del compte bancari que ens heu facilitat.