Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

comptar amb

És correcte amb el sentit de confiar, però no pas com a sinònim de tenir o disposar de:

Els vicedegans van assegurar al degà que podia comptar amb ells fins a la fi del mandat.


*La nova aula d'informàtica comptarà amb una bústia personal per a cada alumne.

La nova aula d'informàtica disposarà d'una bústia personal per a cada alumne.