Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*cas de

Les formes correctes d'aquesta locució condicional són en cas de o en el cas de. La preposició cau davant de la conjunció que:

En cas d'empat, farem una segona votació.


*Cas d'ampliar-se el nombre de places, us ho farem saber abans de l'inici del curs.

En (el) cas que s'ampliï el nombre de places, us ho farem saber abans de l'inici del curs.

Si s'amplia el nombre de places, us ho farem saber abans de l'inici del curs.
 


Caiguda de preposicions davant de que