Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

avui dia, avui en dia

Totes dues formes són correctes i són sinònimes d'actualment. A la URV preferim la primera expressió.