Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*attachment

Aquest substantiu és un anglicisme. Segons la construcció en què apareix es pot traduir per adjuntar un fitxer, arxiu adjunt, etc.:

*Empleneu el formulari i envieu-lo en attachment a l'adreça següent: [...]

Empleneu el formulari i envieu-lo, com a adjunt, a l'adreça següent: [...]


*T'envio en attachment els nous telèfons dels òrgans de govern.

T'adjunto un fitxer/document/arxiu amb els nous telèfons dels òrgans de govern.
 


adjunt