Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

anàlisi

És una paraula femenina i, per tant, els adjectius que l'acompanyen també han de ser femenins. Recordem que el singular no du -s final, però el plural sí:

Es pot resoldre la contractació amb una simple anàlisi financera.

Aquest document aplega i relaciona les diverses anàlisis sectorials fetes durant el curs passat.