Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

advertència/advertiment

En el seu sentit general són substantius sinònims. En llenguatge jurídic estan especialitzats.