Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*acte seguit

És un castellanisme que cal substituir per tot seguit, immediatament, etc.