Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*acreedor

La forma correcta és creditor.