Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

acompanyar

En llenguatge administratiu aquest verb té una estructura fixa de complements: l'objecte principal fa de complement directe i l'objecte secundari s'introdueix amb la preposició amb:

*Heu d'acompanyar el comprovant de l'ingrés a la butlleta.

*El comprovant d'ingrés s'ha d'acompanyar a la butlleta.


Heu d'acompanyar la butlleta amb el comprovant de l'ingrés.

La butlleta s'ha d'acompanyar amb el comprovant de l'ingrés.


Si el que es vol destacar és l'objecte secundari, es pot recórrer a altres verbs com adjuntar o annexar:

Heu d'annexar el comprovant d'ingrés a la butlleta.

El comprovant d'ingrés s'ha d'adjuntar a la butlleta.