Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*a tenor de

Les formes correctes són d'acord amb, segons, en virtut de, etc.