Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

a manca de

És correcta quan vol dir 'en absència de' però no pas amb valor temporal:

A manca del president, el secretari firmarà el document.

En absència del president, el secretari firmarà el document.

Si el president no hi és, el secretari firmarà el document.


*A manca de tres dies perquè s'aprovi el PEQ, la Comissió només hi ha presentat dues esmenes.

Quan manquen tres dies perquè s'aprovi el PEQ, la Comissió només hi ha presentat dues esmenes.
 


a falta de