Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*a la major brevetat

És un castellanisme que cal substituir per al més aviat possible, com més aviat millor o tan aviat com sigui possible.