Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*a l'ensems

La forma correcta és ensems, sense preposició ni article. De tota manera aquest adverbi és excessivament formal per al llenguatge administratiu, context en què són preferibles alhora, a la vegada o al mateix temps.
 


a l'hora / alhora